طیور

هموسیدروز در پرندگان

بیماری ذخیره آهن (هموسیدروز) در پرندگان-خلاصه و مفید

بیماری ذخیره آهن تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند ژنتیک، استرس، جیره غذایی نامناسب دیده می شود. این بیماری زمانی رخ می دهد که آهن بیش از نیاز برای ساخت گلبول های قرمز در جریان خون باشد که این امر سبب انباشتگی آهن در کبد می گردد.

بیشتر بخوانید
طراحی شده توسط BISTURI TEAM