نشست های بیستوری

تیم بیستوری، در راستای حمایت از دانشجویان دامپزشکی، به صورت رایگان برای دانشجویانی که جلسه دفاع دارند، نشست‌های آنلاین برگزار می‌کند.

دانشجویان دامپزشکی سراسر کشور می‌توانند از طریق پشتیبانی سایت (گوشه پایین و سمت چپ صفحه) و همچنین از طریق فرستادن پیام واتس‌اپ به مسئول این بخش، اطلاعات خود را ارسال نموده و نشست‌های آنلاین خود را برگزار کنند. 

بیستوری، حامی دانشجویان دامپزشکی

اتاق مجازی دکتر نوری

اتاق مجازی دکتر محمدیان

اتاق مامایی

جلسه هماهنگی دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز

اتاق مجازی دکتر عزتی

جـلسه دفـاع پرپوزال

ویژگی های مورفولوژیکی گانگلیون گردنی سینهای در هامستر های سوری

تاریخ برگزاری:19/3/99 ساعت 10 تا 12

جلسه دفاع پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک الایزای غیرمستقیم جهت ردیابی آنتی بادی ضدویروس لکوز گاوی با استفاده از پروتئین کپسید (p24)نوترکیب

تاریخ برگزاری:20/3/99

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی فیلوژنی عقرب Hottentotta spp در استان خوزستان با استفاده از روش های ملکولی

تاریخ برگزاری:31/3/99 ساعت 11 تا 13

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی تاثیر اسانس گیاه مرزه خوزستانی بر تشکیل و بیان ژن های موثر در تشکیل بیوفیلم لیستریا مونوسیتوژنز بر روی سطوح مختلف مرتبط با مواد غذایی

تاریخ برگزاری:31/3/99 ساعت 14

جلسه دفاع پایان نامه

شناسایی و تعیین هویت مولکولی رئو ویروس و آسترو ویروس و روتا ویروس در گله های بوقلمون

تاریخ برگزاری:3/4/99 ساعت 11

جلسه دفاع پایان نامه

جداسازس و شناسایی مولکولی کریپتوکوکوس نئو فورمنس از پرندگان دست آموز اهواز

تاریخ برگزاری:8/4/99 ساعت 11

جلسه دفاع پایان نامه

کیوان کیخایی

تاریخ برگزاری:14/4/99 ساعت 11

جلسه دفاع پایان نامه

ردیابی مولکولی و سرولوژیکی اوی آدنوویروس ها درگله های ماکیان گوشتی مشکوک به بیماری هپاتیت همراه با گنجیدگی درون هسته ای (IBH) در استان گلستان

تاریخ برگزاری:16/4/99 ساعت 11

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی ارتباط بین ‌یافته های بالینی، بیوشیمیایی، هورمونی و هیستوپاتولوژی رحم و‌ تخمدان در سگ های مبتلا به هیپرپلازی کیستیک‌ رحم

جلسه دفاع پایان نامه

مقایسه روش کشت، PCR و الایزا جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان

تاریخ برگزاری:23/4/99 ساعت 11

جلسه دفاع پایان نامه

مقایسه روش کشت، PCR و الایزا جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان

تاریخ برگزاری:23/4/99 ساعت 11

جلسه دفاع پایان نامه

شناسایی مولکولی کریپتوکوس نئوفورمنس جداشده از کبوتران اهواز

سه شنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۱

جلسه دفاع پایان نامه

طالعه اثر تیمار روغن ماهی طی دوران شیردهی بر فعالیت تشنجی، حرکت و تعادل، حافظه و تغییرات هیستومورفومتریک مغز موش های صرعی شده با مدل هیپوکسی

یکشنبه ۲۲ تیر ماه. ساعت ۸:۳۰ صبح

جلسه دفاع پایان نامه

اثرات محافظتی عصاره آلوئه ورا بر تغییرات بافتی، شاخص های استرس اکسیداتیو و التهابی بافت بیضه و پارامترهای اسپرم موش در واریکوسل تجربی

جلسه دفاع پایان نامه

اثر ژل آلوئه ورا و متفورمین بر تغییرات بافتی، شاخص های استرس اکسیداتیو و آپوپتوز در بافت های مخچه و هیپوکامپ موش صحرایی نر به دنبال تجویز سیس پلاتین

24تیر ماه ساعت10​

جلسه دفاع پایان نامه

تعيين حد پايه(Base line ) سرولوژيکی در پولت های واکسينه شده با واکسن های H5Nx و پايش مداوم و رديابی مولکولی ويروس (H5(HPAI در طول دوره تخمگذاری

25تیر ماه ساعت15

جلسه دفاع پایان نامه

تهیه و ارزیابی کارایی حسگر فلوروایمنواسی بر پایه نقاط کوانتومی کربن برای تشخیص انتروتوکسین A استافیلوکوکی در مواد غذایی

شنبه 22 شهریورماه ساعت 10 صبح

جلسه دفاع پایان نامه

ارزیابی تاثیر واکسن کشته ویروس آنفلونزا پرندگان بر میزان انتشار دفع ویروس در جوجه اردک های چالش شده با ویروس آنفولانزای پرندگان H9N2

چهارشنبه 26 شهریورماه 99

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی تنوع ژنتیکی عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در استان خوزستان

99/6/22 شنبه 22 شهریور ساعت 11

جلسه دفاع پایان نامه

شناسایی سودوموناس های تولیدکننده انزیم aprx در شیر خان و ارزیابی تاثیر انزیم بر پایداری شیر استریلیزه طی دوره نگهداری

چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۲ بعد از ظهر

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی اثر ایمونو متابولیت ایتاکونیک اسید بر فعالیت حیاتی، آپوپتوز و اتوفاژی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی

30 شهریور ساعت 10 صبح یکشنبه

جلسه دفاع پایان نامه

مقایسه اثر تداخلی شوری آب و آمونیاک بر فعالیت آنزیم های وابسته به گلوتاتیون در کبد تیلاپیا و کپور معمولی

در تاریخ ۹۹/۷/۱۵ ساعت ۱۱

جلسه دفاع پایان نامه

تاثیر استفاده از غلظت های مخنلف اسیدیفایر در فرمات سدیم در جیره غذایی، بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های گوارشی،برخی شاخص های ایمنی ذاتی و تغییرات مورفولوژیکی وساختاری روده در تاس ماهی سیبری

در 99/7/27

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی تأثیر تعدادی از مکمل¬های غذایی ¬( لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس پنتوسئوس و عصاره جلبک سارگوسوم) بر برخی فاکتورهای رشد و ایمنی ماهی باس آسیایی (Lates calcarifer) متعاقب ایمن¬سازی با باکترین استرپتوکوکوس

در چهارشنبه 23 مهرماه

جلسه دفاع پایان نامه

اثر تولیدات خارج سلولی (ECP) استافیلوکوکوس اورئوس بر پاسخ ایمنی هومورال در برابر ویروس واکسن آنفلوانزا (تحت تیپ H9N2) در جوجه‌های گوشتی

سه شنبه ساعت ۱۶ مورخ 29/07/1399

جلسه دفاع پایان نامه

ارزیابی اثر مشتق چهارتایی لیدوکائین (QX-314) در ترکیب با کپسایسین بر عملکرد حسی و حرکتی متعاقب بلوک شبکه‌ی بازویی و بلوک عصب سیاتیک خرگوش و رت

تاریخ دفاع: 30/7/99 روز چهارشنبه ساعت: 10 صبح

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی آلودگی به انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سگ‌های خانگی شهرستان اهواز

در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 30/07/99

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی اثر پلت آهسته‌رهش کبالت بر میزان ویتامین ب12 خون و سیمای هماتولوژیک گوسفندان و بره‌های آن‌ها

در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 29/07/99

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی آسیب های روده ای احتمالی دو جدایه لاکتوباسیلوس پلانتاروم با توان پروبیوتیکی در ماهی باس دریایی آسیایی.بررسی آسیب های روده ای احتمالی دو جدایه لاکتوباسیلوس پلانتاروم با توان پروبیوتیکی در ماهی باس دریایی آسیایی.

ساعت13 سه شنبه مورخ 29/7/99

جلسه دفاع پایان نامه

ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه¬ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی

روزسه شنبه مورخ 29/07/99 ساعت 10 صبح

جلسه دفاع پایان نامه

ارزیابی روند ترمیم زخم به صورت ثانویه پس از تزریق سم بوتولینیوم نوع A در موش صحرایی

چهارشنبه 30/7/99 ساعت 15

جلسه دفاع پایان نامه

اثرات کمپلكس سيكلوپلاتينه ي (II) بر القاء اتوفاژي در رده سلولی TM3

سه شنبه مورخ 29/7/1399 ساعت 10

جلسه دفاع پایان نامه

جداسازی و تعیین هویت گونههای  آئروموناس جدا شده از ماهیان آکواریومی مشکوک به سپتیسمی در شهرستان اهواز و بررسی اثرات محافظتکنندگی باکترین جدایهی حاد در ماهی کپور معمولی.

چهارشنبه 29/7/99 ساعت 8

جلسه دفاع پایان نامه

با عنوان مطالعه هیستومورفومتری روده‌ی کوچک جوجه‌های گوشتی به دنبال خوراندن افزودنی‌های تجاری فیتوبیوتیکی، پروبیوتیکی و سین‌بیوتیکی

29/7/99 ساعت11

جلسه دفاع پایان نامه

ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژی ترکیب عسل و زینک اکساید بر ترمیم زخم تجربی تمام ضخامت پوستی در موش صحرایی

در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 30/7/99

جلسه دفاع پایان نامه

مقایسه‌ی تجویز داخل صفاقی لیدوکائین یا ترامادول به تنهایی و یا در ترکیب با هم بر مدیریت درد پس از جراحی اواریوهیسترکتومی در سگ

13 روز چهارشنبه مورخ 30/7/99

جلسه دفاع پایان نامه

مطالعه مورفومتریک، میکروسکوپ الکترونی نگاره و فیلوژنتیک گونه¬ های همونکوس نشخوارکنندگان غرب وجنوب غرب ایران

تاریخ یکشنبه 25 آبان ساعت ١٠

جلسه دفاع پایان نامه

مطالعه مورفومتریک و انالیز رفتاری اثر دمیلیناسیون بر ساختارهای مغز موش صحرایی در مدل مولتیپل اسکلروزیس القا شده با اتیدیوم برماید

چهارشنبه 28 آبان ساعت 11 صبح

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی استفاده از فشردن متناوب شکم و سینه در احیای قلبی ریویِ سگ‌های مبتلا به شوک هموراژیک

شنبه 8 آذر ساعت 10

جلسه دفاع پایان نامه

ارزیابی عصاره گل راعی بر کیست هیداتیک در شرایط درون تنی و برون تنی با استفاده از بیان ژن آپوپتوزیس caspase-3

روز شنبه مورخه ۲۹ آذر ماه ساعت ۱2

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی اثرات پیشگیری کننده لسیتین بر خصوصیات پاتولوژیک و بیوشیمیایی کبد چرب در ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

شنبه 6/10/1399 ساعت 10 صبح

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی وجود احتمالی کوی هرپس ویروس در تلفات مزارع پرورشی ماهیان گرمابی استان خوزستان به روش مولکولی و هیستوپاتولوژی

یکشنبه مورخ 99/10/07

جلسه دفاع پرپوزال

اثر مایع درمانی به تنهایی یا همراه با داروی افدرین یا دوبوتامین در سگ¬های نورموولومیک دارای افت فشار خون در بیهوشی استنشاقی با ایزوفلوران

یکشنبه مورخ 99/10/07

جلسه دفاع پرپوزال

جداسازی ومطالعه اثرفراکسیون های مختلف سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در مقایسه با سم خام بر سیستم انعقادی وترمبیوتیک رت

یکشنبه 14/10/1399 ساعت 8:30

جلسه دفاع پرپوزال

بررسی میزان نسبت سرولوپلاسمین به مس سرم در گاوهای هلشتاین کم‌بارور

یکشنبه 14 دی ماه 99 ساعت 13

جلسه دفاع پرپوزال

بررسی تاثیر اندوکانابینوئیدN-arachidonoylethanolamide (Anandamide) بر بیان ژنهای sirtuines به واسطه گیرنده های کانابینوئید 1 وانیلوئید 1 در رده سلولی سرطان معده

10 روز یکشنبه مورخ 21/10/1399

جلسه دفاع پرپوزال

تأثیر دما بر نحوه تعامل سودوموناس فلورسنس با یرسینیا انتروکولیتیکا در هنگام تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح استیل ضد زنگ

در تاريخ 22/10/1399

جلسه دفاع پرپوزال

بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان و اسانس نانوکپسوله زیره سبز بر ماندگاری گوشت گوساله در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و تلقيح تجربي با اشرشياكلي

18م بهمن ماه روز شنبه ساعت 11 صبح

جلسه دفاع پرپوزال

ارزیابی توانایی تولید بیوفیلم بر روی سطح استیل ضدزنگ و بیان ژن¬های مرتبط با آن در سالمونلا انترایتیدیس مواجه شده با استرس غیرکشنده کلر

دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 14

جلسه دفاع پرپوزال

تاثیر دما بر نحوه تعامل سدوموناس فلورسنس با لیستریا منوسایتوژنز در هنگام تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح استیل ضد زنگ

تاریخ دفاع ۱۱/۱۱/۹۹ ساعت 10

جلسه دفاع پایان نامه

مطالعه مقایسه ای آناتومی عروق بزرگ به وسیله تشریح، قالب هضمی پلاستیکی و آنژیوگرافی در جنین گوسفند

تاریخ دفاع ۹۹/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲ ظهر

جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ دفاع ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی اثر پروتئین هیدرولیز شده عضله ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) بر موش¬های Balb/C آلوده به لیشمانیا ماژور

21/11/99 ساعت 13

جلسه دفاع پایان نامه

میزان شیوع، مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های حدت در کمپیلوباکترهای گرمادوست جدا شده از ماکیان و اردک های خانگی در شهرستان آمل

روز دوشنبه 20/11/1399 ساعت 16

جلسه دفاع پایان نامه

ارزیابی بی¬دردی پس از جراحی اواریوهیسترکتومی با تجویز همزمان ترامادول داخل صفاقی و لیدوکائین اطراف محل برش در سگ

دوشنبه 20/11/1399، ساعت 15

جلسه دفاع پایان نامه

ارزیابی بی¬دردی پس از جراحی اواریوهیسترکتومی با تجویز همزمان ترامادول داخل صفاقی و لیدوکائین اطراف محل برش در سگ

دوشنبه 20/11/1399، ساعت 15

جلسه دفاع پایان نامه

(15/11/1399 ساعت 30/12 ظهر)

جلسه دفاع پایان نامه

مطالعه اثرات کاردیوتوکسیک فرکشن¬های زهر عقرب همی¬اسکورپیوس¬لپتوروس در رت پايان¬نامه دكتراي تخصصی (DVSc) کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

25/11/1399 ساعت دفاع 8:30 صبح

جلسه دفاع پایان نامه

تاثیر آلاینده های نفتی بر سیستم ایمنی و تمایز سلول های بنیادی در جنین رت

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ ظهر

جلسه دفاع پایان نامه

جداسازی سودوموناس فلورسنس¬های با توانایی تولید بیوفیلم از شیر خام و ارزیابی امکان تولید بیوفیلم تکی و مخلوط بر روی سطوح استیل ضدزنگ

تاريخ جلسه دفاع: 6/12/1399 ساعت: 12-10

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی اثر تداخلی شوری و مسمومیت آمونیاکی بر فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سرم، هورمونهای تیروئیدی، کورتیزول و برخی آنزیم¬های مهم در واکنش¬های اکسیداتیو و ادپتاسیون ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus

دوشنبه 27/11/99 ساعت 10 صبح

جلسه دفاع پایان نامه

بهینه سازی زیست فرآوری فاکتور رشد اپیدرمی نوترکیب با استفاده از سیستم بیانی پروکاریوتی

روز یکشنبه مورخ 3/12/1399

جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ دفاع دوشنبه 27بهمن ساعت 13

جلسه دفاع پایان نامه

تعیین آلودگی به آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم در گونه های کنه های سخت جدا شده از گوسفندان در چهار منطقه آب و هوایی ایران

. تاریخ و ساعت دفاع: یکشنبه سوم اسفند ماه ساعت 13

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی اثرات احتمالی روغن های گیاهی و حیوانی بر شاخص های تولید مثل موش صحرایی نر

12 روز دوشنبه مورخ 04/12/1399

جلسه دفاع پایان نامه

ردیابی مولکولی ویروس بیماری نیوکاسل در مزارع مشکوک مرغ مادر گوشتی برخی از استان-های ایران

تاریخ برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال 16/12/1399 ساعت 15

جلسه دفاع پروپوزال

اثر تجویز خوراکی پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس کوآگولانس بر پاسخ های ایمنی درماتیت ناشی از دی نیتروکلروبنزن در سگ

تاریخ برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال 11/12/1399 ساعت 14

جلسه دفاع پایان نامه

اثر کوئرستین بر توان تمایزی سلول های بنیادی جنینی موش صحرایی متعاقب مواجهه با آلاینده های نفتی در دوران بارداری

ساعت ۱۲ روز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع پایان نامه

بررسی اثر محافظتی Q10 بر تغییرات بافتی و مولکولی تخمدان در مدل تجربی سندرم تحریک بیش از حد تخمدان در موش صحرایی»

13/12/1399 ساعت: 9:30 صبح

جلسه دفاع پروپوزال

جداسازی و ژنوتایپینگ کلامیدیا پسی تاسی از پرندگان همراه

چهارشنبه 13/12/99 ساعت 13

جلسه دفاع پایان نامه

اثر بتایین بر بیان واسطه‌های انقباض عروقی و تغییرات بافتی مرتبط با سندرم تحریک بیش‌ازحد تخمدان در موش صحرایی

در ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 14/12/99

درباره ما

بیستوری برند شرکت دانش گستران طب برنا میباشد که از سال ۱۳۹۸ به منظور ارتقا سطح علمی در رشته دامپزشکی فعالیت مینماید این مجموعه با برگزاری بیش از ۲۰۰۰ ساعت وبینار دامپزشکی سابقه درخشانی در برگزاری رویداد دامپزشکی درکشور دارا میباشد

بیستوری در شبکه های اجتماعی

بررسی گواهینامه

عضویت در خبرنامه پیامکی

اطلاع پیامکی از آخرین تخفیف های بیستوری این پیامک ها هر دوهفته یا یک هفته یکبار ارسال میگردند.

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب بیستوری تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

طراحی شده توسط BISTURI TEAM

خبر مهم

وبینار ها خلاصه دارن...

وبینار های بیستوری اینبار با خلاصه های دانشجو های دامپزشکی...

برای شروع ثبت نام کنید

اگر تا کنون در بیستوری ثبت نام نکرده اید همین الان ثبت نام کنید وبرای اولین خرید وبینار 25 درصد تخفیف هدیه بگیرید.