اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
صدای طبیعی قلب

اگر یک استتوسکوپ را روی قفسه سینه قرار دهیم، به طور معمول صدایی مانند “دوب دوب”  را می شنویم که بارها پشت سر هم با هر ضربان یا سیکل قلب تکرار می‌شود.

حال سوال این است که منشا این صداها چست؟

به طور معمول، خون به طور مداوم در چهار محفظه از قلب حرکت می‌کند؛  خون، از سیاهرگ‌ها به دهلیز راست و از آنجا به بطن راست می‌رود. سپس از طریق سرخرگ ششی به سمت شش ها شلیک می‌شود و از طریق سیاهرگ ششی به دهلیز چپ باز می‌گردد و به بطن چپ می‌رود تا به آئورت پمپ شود. پس در هر مرحله، بعضی از دریچه‌ها باز و بعضی بسته می‌شوند.دریچه‌ها فقط “درهای ارتباطی “هستند که وقتی بازند، به خون اجازه عبور می‌دهند و وقتی بسته اند خون را در یکی از محفظه ها نگه می دارند. در قلب، چهار درچه وجود دارد؛ دو دریچه دهلیزی-بطنی که جدا کننده دهلیز و بطن هستند. در سمت راست دریچه سه لختی و در سمت چپ دریچه میترال قرار دارد. دو دریچه قوسی شکل نیز وجود دارد که بطن‌ها را از سرخرگ‌های بزرگی که به آن‌ها متصل هستند جدا می کنند. در سمت راست، دریچه سرخرگ ششی و در سمت چپ، دریچه سرخرگ آئورت قرار دارد. هنگامی که این دریچه‎ها بسته می‌شوند (مثل دری که بسته می شود)، صدایی تولید می‌کنند که حاصل انتقال مستقیم جریان خون است. قلب در موقعیتی از قفسه سینه قرار گرفته که صدای بسته شدن هر کدام از این دریچه‌ها در فضای کوچکی از دیواره داخلی قفسه سینه قابل پیش‌بینی است. بنا براین از قسمت راست شروع می‌کنیم؛ اگر استتوسکوپ خود را در حدفاصل بین دنده‌های 2و3 یا همان بین دنده‌ای دوم سمت راست قرار دهیم، دقیقا کنار لبه بالایی جناغ، می‌توانیم صدای بسته شدن دریچه آئورتی را بهتر بشنویم. درست درسمت چپ، در فضای بین دنده‌ای دوم، بر روی لبه سمت چپ بالای جناغ، صدای بسته شدن دریچه ششی شنیده می‌شود.

اگر به سمت پایین بیاییم، میان دنده4و5، کنارلبه پایین و سمت چپ جناغ، به دریچه سه لختی نزدیک‌تر خواهیم بود. نهایتا اگر کمی بیشتر به سمت چپ و پایین برویم، بین دنده5و6 در فضای بین دنده‌ای پنجم و در خط میان ترقوه‌ای ( خط میان ترقوه‌ای به این معنی‌ست که خطی از نقطه وسط ترقوه‌ی چپ به سمتcollar bone ، به صورت طولی و مستقیم به سمت پایین متصور شویم.) نقطه ای را می‌یابیم که با فضای بین دنده‌ای پنجم تقاطع می‌یابد. اینجا جایی است که صدای بسته شدن دریچه میترال به بهترین نحو شنیده می‌شود. در حقیقت تمام این‌ها یک‌باره اتفاق می‌افتد؛ درست مثل یک کارخانه با اتفاقات بسیاری که به موازات هم رخ می‌دهند. برای مثال سرخرگ‌های چپ و راست، هر دو پر از خونند. آن خون حرکت می‌کند و از دریچه سه لختی و میترال عبور می کند تا در نهایت بطن‌ها بریزد.

در ابتدا، خون، منفعلانه به درون بطن‌ها سرازیر می‌شود؛ اما در انتها، زمانی که فرصت کمی باقی است، یک انقباض دهلیزی به وجود می‌آید که نیرویی مضاعف برای تخلیه خون ایجاد می‌کند. این قسمت از ضربان قلب، هنگامی که خون در حال پر کردن بطن در حال استراحت است، دیاستول نامیده می‌شود. هنگامی که یکی از بطن‌ها کاملا پر شد، هر دو دریچه دهلیزی-بطنی بسته می‌شوند و صدایی طولانی و بلند ایجاد می‌کنند که تقریبا مانند”لوب” است. این، صدای اول قلب یا S1 است؛ به این خاطر که دریچه سه لختی و میترال بسته می‌شوند، این صدا در ناحیه دریچه‌ی سه لختی‌، در فضای بین دنده‌ای چهارم سمت چپ، لبه پایین جناغ، بهتر از ناحیه دریچه میترال یعنی فضای بین دنده‌ای پنجم سمت چپ، در وسط ترقوه شنیده می‌شود.در این مرحله، بطن‌ها کاملا با خون پر شده‌اند و آماده بیرون راندن آن هستند. برای این کار، دریچه آئورتی در سمت چپ و دریچه ششی در سمت راست، به سرعت باز می‌شوند. خون از بطن چپ به درون آئورت و از بطن راست به سرخرگ ششی جریان می‎یابد. این قسمت از ضربان قلب که خون بطنی فشرده شده و اماده پرتاب است را سیستول می‌نامند. در نهایت، انقباض بطنی پایان یافته و دو دریچه بسته می‌شوند. بسته شدن دریچه‌ها صدایی کوتاه و زیر تولید می‌کند که تقریبا مانند “دوب”است و این صدا، صدای دوم قلب یا S2 نام دارد. این صدا در ناحیه دریچه آئورتی در فضای بین دنده‌ای دوم سمت راست، درست بالای لبه جناغ و ناحیه دریچه سرخرگ ششی در فضای بین دنده‌ای دوم سمت چپ، در سمت چپ لبه بالایی جناغ بلندتر شنیده می‌شود.

طی یک تنفس عمیق، اگر با یک استتوسکوپ به دقت گوش کنیم، صدای دوم، به دو صدای جداگانه تفکیک می‌شود. به این دلیل است که ماهیچه‌ی دیافراگم طی تنفس عمیق پایین تر می‌رود و فشار منفی در قفسه سینه برای دریافت هوا ایجاد می‌کند. این فشار منفی، معمولا مقدار خون سیاهرگی بیشتری را به دهلیز راست و بطن راست برمی‌گرداند. این برای بطن راست کمی بیشتر طول می‌کشد تا خون اضافی را در سرخرگ ششی وارد کند و سرخرگ ششی کمی دیرتر بسته می‌شود. پس طی تنفس عمیق، صدای بسته شدن دریچه‌ی سرخرگ ششی اندکی بعد از بسته شدن دریچه آئورت شنیده می‌شود و به آن جداسازی فیزیولوژیک  S2می‌گویند. هنگامی که هردو دریچه آئورتی و ششی بسته شدند، دریچه‌های دهلیزی-بطنی دوباره باز می‌شوند و این سیکل به طور کامل دوباره اتفاق می‌افتد.حال علاوه بر S1 و S2، گاهی دو صدای اضافه دیگر در سیکل قلبی شنیده می‌شوند که S3 و S4 نامیده می‌شوند.S3و S4 در قسمت‌های متفاوتی از دیاستول شنیده می‌شوند. در ابتدای دیاستول، درست پس از S2 که نشان دهنده بسته شدن دریچه‌های آئورتی و ششی است، دریچه‌های دهلیزی بطنی باز می‌شوند و خون به درون بطن‌ها می‌ریزد. اگر خون زیادی در حال جابجایی باشد، بطن‌ها سریع‌تر پر می‌شوند و موج‌های مایعی را می‌فرستند که به دیواره بطن‌ها ضربه وارد می‌کنند که باعث لرزش آن‌ها و ایجاد صدای سوم قلب یاS3 می‌شوند. صدای S3 تقریبا مانند”لوب-دوب-تا”است. در ورزشکارهای آموزش دیده و همچنین در بارداری به این معنی است که بطن‌ها در حال رسیدگی به حجم خون اضافه‌تری هستند ولی صدای  S3می‌تواند معمولا  نشانه‌ای برای حجم خون بیش از حد باشد؛ مانند نارسایی احتقانی قلب که در آن حجم خون بیش از اندازه‌ای وارد بطن‌ها می‌شود. در انتهای دیاستول، کمی قبل از S1 که در آن دهلیز باید تا اخرین قطره خون را به بطن بفرستد، اگر بطن‌ها بیش از حد سفت باشند، یعنی به راحتی به فاز استراحت در نمی‌آیند و دهلیز باید فشار بیشتری به خود بیاورد تا خون را وارد بطن کند. این کار صدای چهارم قلب یا  S4راتولید می‌کند. صدای S4 تقریبا مثل “تا-لوب-دوب”است. اکثر مواقع، این سفتی به خاطر این است که ماهیچه‌های بطنی دارای هایپرتروفی یا افزایش سایز شده‎اند تا بتوانند در برابر فشار خون بالا در آئورت یا شریان ریوی، خون را پمپ بکنند. به بیان دیگر S4 به طور معمول، نشانه‌ای از افزایش فشار یا فشار خون شدید است.

علاوه بر صداهای متمایز قلب، زمزمه هایی شنیده می‎شود که در نتیجه آن آشفتگی یا جریان سخت خون در قلب است. اکثر بچه‌هایی که قلبشان کاملا سالم است، بعضی اوقات دچار “زمزمه‌ی بی‌ضرر”می‌شوند؛ که دلیل آن نازکی دیواره‌های قلب و لرزش آنها بر اثر برخورد خون است. این زمزمه‌های بی‌ضرر قلب، معمولا با افزایش سن از بین می‌روند. در اکثر مواقع، زمزمه‌ها نشانگر ایجاد مشکلی در دریچه‌های قلبی‌اند. زمزمه‌های سیستولی زمزمه‌هایی هستند که می‌توانیم بین s1,s2بشنویم مانند “لوب-ووش-دوب”؛ این هنگامی است که دریچه‌های آئورتی و ششی به طور عادی باز و دریچه‌های میترال و سه لختی بسته‌اند. یک زمزمه سیستولی ممکن است از باز شدن ناقص دریچه‌های ائورتی و ششی به وجود بیاید که این عارضه، “تنگی مجرا”نامیده می‌شود که باعث جریان یافتن خون به یک مجرای تنگ اضافه می‌شود و تلاطمی را ایجاد می‌کند که زمزمه‌ای را تولید می‌کند. بعضی اوقات دریچه‌ها به سختی باز می‌شوند و بطن‌ها ناچارند فشار خیلی بیشتری وارد کنند تا آن‌ها را با اولین ضربه باز کنند و با این کار، یک ضربه ناگهانی ایجاد می‌کنند که صدایی مانند”کلیک” دارد و صدای بیرون کشیدن نامیده می‌شود. متناوبا دریچه میترال و سه لختی نمی‌توانند یک بسته‌بندی درست انجام دهند که به برگشت خون شناخته می‌شود و این امر به خون اجازه می‌دهد که از بطن‌ها به دهلیزها عقب‌نشینی کند که باز هم یک زمزمه را می‌سازد. درسمت ضربه، زمزمه‌های دیاستولی، بین S1 و S2ی سیکل بعد شنیده می‌شوند که چیزی مانند”لوب-دوب-ووش” است. این هنگامی است که دریچه‌های آئورتی یا ششی به حالت نرمال بسته‌ و دریچه‌های سه لختی و میترال باز هستند. پس چهار راه اصلی برای ایجاد زمزمه‌های دیاستولی وجود دارد که از یک دریچه ائورتی یا ششی که برگشته است می‌آیند؛ یعنی آن‌ها کاملا بسته نشده‌اند یا دریچه‌های سه لختی و میترال تنگ هستند؛ یعنی به طور کامل باز نمی‌شوند.

خلاصه:

در یک جمع‌آوری سریع، صداهای قلبی از جریان خون طی ضربان قلب بوجود می آیند. دو صدای قلب نرمال وجود دارد؛ S1که در ابتدای سیستول توسط بسته شدن دریچه‌های دهلیزی-بطنی ایجاد می‌شود،  S2که در ابتدای دیاستول، توسط بسته شدن دریچه‌های آئورتی و ششی ایجاد می‌شود. دو صدای اضافه قلب که ارائه می‌شوند، S3  و S4 هستند که  S3به خاطر افزایش حجم خون و S4 به خاطر افزایش فشار خون است. همچنین زمزمه‌های سیستولی و دیاستولی قلب شنیده می‌شوند که معمولا به واسطه مشکلات  دریچه ای مانند stenosis مثل تنگی مجرا یا regurgitation (برگشت خون) است.

انگلیسی

If you put a stethoscope over the chest, you’ll usually hear something that sounds like lub dub, lub dub, lub dub, which repeats over and over again, with each cardiac cycle, or heartbeat.

Now, the question is, where does this sound come from? Normally, blood is constantly moving through the four chambers of the heart- coming through the veins into the right atrium, going to the right ventricle, then shooting off via the pulmonary artery to the lungs and coming back from the pulmonary veins into the left atrium and the left ventricle, to be pumped into the aorta. So, in every step, some valves have to open and others have to close. Valves are just “communicating doors” that, when open, allow blood to pass through, and when closed, hold blood within a chamber. So, in total, our heart has four valves- two atrioventricular valves, which separate the atria from the ventricles and are the tricuspid valve, on the right side, and the mitral valve, on the left side, and two semilunar valves, which separate the ventricles from the large arteries coming off of them and are the pulmonary valve, on the right side, and the aortic valve, on the left side. And when these valves are closing, just like a door slamming shut, they are going to make a sound that is transmitted in the direction of the blood flow. The heart is positioned in such a way in the chest cavity, so that the sound of the closing of each of these valves is projected onto a small area of the anterior chest wall. So, let’s start from the right side. If we place our stethoscope between the second and third rib, known as the right second intercostal space, just next to the upper border of the sternum, we’ll best hear the closing of the aortic valve. Then, right over on the left side, in the left second intercostal space, left upper sternal border, there is the pulmonary valve closing. Making our way down, between the fourth and fifth rib, next to the left lower border of the sternum, we’ll be closer to the tricuspid valve. Finally, let’s move a bit further to the left and downwards, between the fifth and sixth rib, so in the left fifth intercostal space, and in the midclavicular line. This means if we drew a line from the midpoint of the left clavicle, or the collarbone, straight down in a longitudinal fashion, we’ll find a point that would intersect with the fifth intercostal space. And that’s where the closing of the mitral valve is best heard. Now in reality, a lot of these things are happening at once, like a factory with lots of things happening in parallel. For example, the right and left atria are both full of blood, and that blood moves through them tricuspid and the mitral valve to get down into the ventricles. Initially, the blood flows passively into the ventricles, but near the end when there’s just a bit left, there’s an atrial contraction that gives the blood an extra hard push to help get it out. This part of the heartbeat, when blood is filling the relaxed ventricles is called diastole. Now once the ventricles have filled up, both of the atrioventricular valves snap shut, creating a long, loud sound that sounds a bit like “lub”. That’s the first heart sound, or S1. And because it’s basically the tricuspid and mitral valve closing, it’s best heard in the tricuspid valve area, so in the left fourth intercostal space, lower sternal border, as well as in the mitral valve area, so in the left fifth intercostal space, in the mid- clavicular line. So, at this point, the ventricles are full of a whole lot of blood and are ready to squeeze it out. And to do that, the aortic valve, on the left side, and the pulmonic valve, on the right side, quietly open up. Blood flows from the left ventricle into the aorta and from the right ventricle into the pulmonary artery. This part of the heartbeat, when blood is ventricles are contracted and pushing blood out is called systole. Eventually, the ventricles finish squeezing, so these two valves close down, making a short, sharp sound that sounds a bit like a “dub”. And this dub is called the second heart sound, or S2. This is heard louder in the aortic valve area, so in the right second intercostal space, right upper sternal border, and the pulmonary valve area, in the left second intercostal space, left upper sternal border. During inspiration, though, if you listen carefully with a stethoscope, this S2 sound actually splits into two separate sounds. That’s because the diaphragm muscle lowers during inspiration, and that creates negative pressure in the chest to bring in air, and that negative pressure also brings a bit more venous blood back to the right atrium and right ventricle. It takes a little bit longer for the right ventricle to squeeze this extra blood in the pulmonary artery and it takes a little bit longer for the pulmonary valve to close. So during inspiration, the closing of the pulmonary valve is heard slightly later than the aortic valve, and that’s called physiologic splitting of the S2. Now after both the aortic and pulmonary valves have shut down, the atrioventricular valves open again, letting the cycle start all over again.

Alright, now in addition to S1 and S2, there are two other “extra” sounds that are sometimes heard in the cardiac cycle, called S3 and S4. S3 and S4 are heard in different parts of diastole. In early diastole, right after S2, which signifies the closing of the aortic and pulmonic valves, the atrioventricular valves are open and blood is flowing into the ventricles. If there’s a lot of blood coming in, the ventricles fill up quickly, and send fluid waves that bounce off of the walls of the ventricles which makes them vibrate and create a third heart sound, or S3. S3 sounds kind of like “lub-dub-ta”. In trained athletes and also in pregnancy this is totally normal and just means that the ventricles are handling some extra blood volume. But an S3 can also be a sign of volume overload, like in congestive heart failure, where there is too much volume coming into that ventricle. Now, at the end of diastole, just before S1, the atria are contracting to get that last bit of blood into the ventricles. If the ventricles are too stiff, meaning that they can’t easily relax, the atria will have to contract extra hard to push that blood in, creating the fourth heart sound, or S4. So, S4 sounds kind of like “ta-lub-dub”. In most cases, this stiffness is because the ventricular muscles have hypertrophied, or increased in size, in order to pump against high blood pressure in the aorta or pulmonary artery. In other words, S4 is usually a sign of pressure overload, or severe hypertension.

Okay, now in addition to distinct heart sounds, there are also heart murmurs, which result from turbulent, or rough blood flow through the heart. Some children, whose hearts are perfectly healthy, sometimes have what are called “innocent” heart murmurs which are just sounds that come from the fact that their heart walls are thin and vibrate with rushing blood. These innocent heart murmurs typically disappear by adulthood. In most cases, though, murmurs actually indicate a problem with the heart valves themselves. Systolic murmurs are the ones that can be heard between S1 and S2, kind of like “lub-whoosh-dub”. This is when the aortic and pulmonary valves are normally open, and the mitral and tricuspid valves are closed. A systolic murmur might come from an aortic or pulmonary valve might isn’t fully open, called stenosis, which causes blood to flow through a more narrow opening and that creates turbulence which produces a murmur. Sometimes, the valves are really hard to open and the ventricles have to contract extra hard to open them up in the first place, causing them to snap open, which sounds like a “click” which is called an ejection click. Alternatively, the mitral or tricuspid valve might not be able to make a perfect seal. This is known as regurgitation, and it allows blood to leak back from the ventricles into the atria, which again creates a murmur. On the flip side, diastolic murmurs are heard between S2 and S1 of the next cycle, kind of like “lub-dub-whoosh”. This is when the aortic or pulmonary valves are normally closed, and the mitral and tricuspid valves are open. So, there are 4 major ways a diastolic murmur could be produced- that is from an aortic or pulmonary valves that is regurgitant, meaning that they don’t completely shut, or a mitral or tricuspid valves that’s stenotic, meaning that they don’t fully open.

 

 

 

 

SUMMARY

All right, as a quick recap, heart sounds are generated as blood flows through the beating heart. There are two normal heart sounds- S1, caused by the atrioventricular valves closing, at the beginning of systole, and S2, caused by the aortic and pulmonary valves closing, at the beginning of diastole. Two extra heart sounds may be present- S3, in cases of volume overload, and S4, in cases of pressure overload. Also, systolic or diastolic heart murmurs may be heard, usually due to valvular problems, like stenosis or regurgitation.

0 پاسخ به "صدای طبیعی قلب"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره ما

بیستوری برند شرکت دانش گستران طب برنا میباشد که از سال ۱۳۹۸ به منظور ارتقا سطح علمی در رشته دامپزشکی فعالیت مینماید این مجموعه با برگزاری بیش از ۲۰۰۰ ساعت وبینار دامپزشکی سابقه درخشانی در برگزاری رویداد دامپزشکی درکشور دارا میباشد

بیستوری در شبکه های اجتماعی

بررسی گواهینامه

عضویت در خبرنامه پیامکی

اطلاع پیامکی از آخرین تخفیف های بیستوری این پیامک ها هر دوهفته یا یک هفته یکبار ارسال میگردند.

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب بیستوری تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

طراحی شده توسط BISTURI TEAM

خبر مهم

وبینار ها خلاصه دارن...

وبینار های بیستوری اینبار با خلاصه های دانشجو های دامپزشکی...

برای شروع ثبت نام کنید

اگر تا کنون در بیستوری ثبت نام نکرده اید همین الان ثبت نام کنید وبرای اولین خرید وبینار 25 درصد تخفیف هدیه بگیرید.